نویسنده = نصرتیان اهور، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. نظریه علیت از منظر حکمت سینوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 61-76

هادی صادقی؛ مهدی نصرتیان اهور