نویسنده = موحد، ضیاء
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ به اعتراض حامیان اصل «ترکیب‌پذیری» به کل‌گرایی معنایی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 157-180

ضیاء موحد؛ حسین شقاقی