نویسنده = عباس‌زاده، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل «معرفت» در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق

دوره 15، شماره 59، پاییز 1393، صفحه 5-34

مهدی عباس‌زاده


2. تحلیل منطقی- معناشناختی «برهان»

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 101-122

مهدی عباس‌زاده