نویسنده = استراسون، پیتر .اف
1. در دفاع از یک حکم جزمی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1383، صفحه 86-97

اچ.پی. گریس؛ پیتر .اف. استراسون؛ غلامرضا نظریان