نویسنده = فخری، ماجد
1. عقلانیت در فلسفه اسلامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1383، صفحه 121-134

ماجد فخری؛ . فتحی زاده