نویسنده = محمدی، علی
تعداد مقالات: 2
1. چالش های روحی - روانی فرد شبیه سازی شده

دوره 8، شماره 30، زمستان 1386، صفحه 61-72

علی محمدی


2. کژفهمی های شبیه سازی انسان

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 125-144

علی محمدی