نویسنده = فتورچی، پیروز
تعداد مقالات: 1
1. مدل ها و پارادایم ها در علم و دین

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 145-192

ایان باربور؛ پیروز فتورچی