نویسنده = مورفی، نانسی
تعداد مقالات: 1
1. الهیات، کیهان شناسی و اخلاق

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 211-230

نانسی مورفی؛ ابوالفضل حقیری قزوینی