نویسنده = هرویچ، پاول
تعداد مقالات: 1
1. در باره ماهیت و معیارهای تعهدات نظری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1384، صفحه 101-118

پاول هرویچ؛ مسعود الوند