نویسنده = پیکاک، آرتور
تعداد مقالات: 1
1. نقشه معرفت علمی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1384، صفحه 119-144

آرتور پیکاک؛ ابوالفضل حقیری قزوینی