نویسنده = هارمن، گیلبرت
تعداد مقالات: 1
1. استنتاج از راه بهترین تبیین

دوره 6، شماره 23، زمستان 1384، صفحه 145-154

گیلبرت هارمن؛ رحمت الله رضایی