نویسنده = مفید، حسین
تعداد مقالات: 2
1. معنا و موضوع له از نظر میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 67-80

حسین مفید


2. عقل و علم از منظر میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1385، صفحه 123-144

حسین مفید