نویسنده = صبوحی، علی
تعداد مقالات: 2
1. برون گرایی و معرفت پیشینی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1388، صفحه 157-164

علی صبوحی


2. معناشناسی دوبعدی و برهان تصویر پذیری

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 25-38

علی صبوحی