نویسنده = عباس بیگی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به نظریه دال های ثابت کریپکی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 81-90

علی عباس بیگی