نویسنده = هکر، پی . ام . اس
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت خاستگاه و آینده فلسفه تحلیلی

دوره 10، 36-37، زمستان 1388، صفحه 221-263

پی . ام . اس . هکر؛ ابوالفضل مسلمی


2. چیستی فلسفه تحلیلی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1385، صفحه 43-64

پی . ام . اس . هکر؛ محمدرضا محسنی نیا