نویسنده = ساده، صدرا
تعداد مقالات: 1
1. سادگی در نظریات علمی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1386، صفحه 3-16

صدرا ساده