نویسنده = یغمایی، ابوتراب
1. دیدگاه غیر گزاره ای در باره علم

دوره 8، شماره 29، زمستان 1386، صفحه 17-36

ابوتراب یغمایی