نویسنده = .، کلودولش
تعداد مقالات: 1
1. ابطال برخی از افسانه ها پیرامون شکاف میان الاهیات و علم در قرن نوزدهم

دوره 8، شماره 29، زمستان 1386، صفحه 127-144

کلودولش .؛ ابوالفضل حقیری قزوینی