نویسنده = رلستون سوم، هلمز
1. علم ، دین و آینده

دوره 8، شماره 30، زمستان 1386، صفحه 141-176

هلمز رلستون سوم؛ ابوالفضل حقیری قزوینی