نویسنده = حایری یزدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه ای بسط یافته از علم حضوری

دوره 8، شماره 31، زمستان 1386، صفحه 95-110

مهدی حایری یزدی؛ سید محسن میری