نویسنده = کربلایی لو، مرتضی
1. شهود گزاره ای

دوره 8، شماره 31، زمستان 1386، صفحه 111-124

مرتضی کربلایی لو