نویسنده = دتلفسن، میشائیل
تعداد مقالات: 1
1. شهودی گرایی در ریاضیات

دوره 8، شماره 31، زمستان 1386، صفحه 157-166

میشائیل دتلفسن؛ ابوالفضل حقیری