نویسنده = حسینی ( اخلاق )، سیدحسن
تعداد مقالات: 1
1. پیوند حسن و عقل در فلسفه مشاء

دوره 8، شماره 32، زمستان 1386، صفحه 3-28

سیدحسن حسینی ( اخلاق )