نویسنده = استوارت دریفوس، هیوبرت دریفوس ،
تعداد مقالات: 1
1. ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز : هوش مصنوعی در مقطع انشعاب

دوره 8، شماره 32، زمستان 1386، صفحه 115-148

هیوبرت دریفوس ، استوارت دریفوس؛ محمدرضا طهماسبی