نویسنده = طهماسبی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. پسوخه در برابر ذهن

دوره 9، 34-35، زمستان 1387، صفحه 81-110

کی . و . ویلکز؛ محمدرضا طهماسبی


2. ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز : هوش مصنوعی در مقطع انشعاب

دوره 8، شماره 32، زمستان 1386، صفحه 115-148

هیوبرت دریفوس ، استوارت دریفوس؛ محمدرضا طهماسبی