نویسنده = قربانی، قدرت الله
تعداد مقالات: 3
1. ابعاد و کارکردهای استقرا و تجربه در فلسفه ابن سینا

دوره 12، شماره 47، زمستان 1390، صفحه 145-168

قدرت الله قربانی


2. تحلیل و نقد روش دکارت در فلسفه

دوره 11، شماره 41، زمستان 1389، صفحه 23-44

قدرت الله قربانی


3. مقدمه ای بر معرفت شناسی در فلسفه اسلامی

دوره 9، 34-35، زمستان 1387، صفحه 163-174

شمس اینانی؛ قدرت الله قربانی