نویسنده = میریان، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. حیث التفاتی ذهن نزد ابن سینا

دوره 10، شماره 39، زمستان 1388، صفحه 147-171

مهرداد میریان