نویسنده = شریف، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. معقولات و انواع آن در فلسفه فارابی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 135-162

زهرا شریف