نویسنده = عبداللهی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. در دفاع از استدلال دور و تسلسل بر مبناگروی

دوره 16، شماره 61، بهار 1394، صفحه 59-86

مهدی عبداللهی


2. بررسی دیدگاه گوتلوب فرگه در باب معنا

دوره 11، شماره 42، زمستان 1389، صفحه 19-39

مهدی عبداللهی