نویسنده = سلیمی نوه، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارجاع و معناداری نزد فرگه، هوسرل و کواین

دوره 11، شماره 42، زمستان 1389، صفحه 40-55

اصغر سلیمی نوه