نویسنده = پهلوان نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر پایه نظریه کنش گفتار

دوره 11، شماره 43، زمستان 1389، صفحه 121-140

مهدی رجب زاده؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ محمدرضا فخر روحانی