نویسنده = سلیمانی امیری، عسکری
تعداد مقالات: 1
1. منطق در قرآن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 169-192

عسکری سلیمانی امیری