نویسنده = احمدی زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه توماس آکوئینی و حکومت متعالیه

دوره 12، شماره 45، زمستان 1390، صفحه 81-98

محمدرضا اسدی؛ حسن احمدی زاده