نویسنده = نصیری، منصور
تعداد مقالات: 2
1. معرفت شناسی تجربه دینی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1391، صفحه 91-112

منصور نصیری


2. تبیین در علوم اجتماعی

دوره 12، شماره 47، زمستان 1390، صفحه 27-60

منصور نصیری