نویسنده = پاینده، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل انسجامی در دو سوره نمل و فجر در مقایسه با ترجمه فارسی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 155-187

زینب محمد ابراهیمی؛ لیلا پاینده