نویسنده = اردبیلی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی نظریه تلفیق مفهومی در تبیین فرآیند ساخت معنا در ذهن

دوره 13، شماره 49، زمستان 1391، صفحه 53-72

بهزاد برکت؛ لیلا اردبیلی