نویسنده = فخار نوغانی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا

دوره 13، شماره 49، زمستان 1391، صفحه 103-120

سعیده فخار نوغانی؛ رضا اکبری؛ جهانگیر م سعودی