نویسنده = نورنژاد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1391، صفحه 121-148

محمدرضا اسدی؛ فاطمه نورنژاد