نویسنده = غفاری هشجین، زاهد
تعداد مقالات: 1
1. معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری

دوره 13، شماره 50، زمستان 1391، صفحه 185-212

مهدی جمشیدی؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز