نویسنده = رکعی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. نمابرداری شناختی در مفهوم سازی قرآنی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 39-62

شعبان نصرتی،؛ محمد رکعی


2. تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم

دوره 13، شماره 51، زمستان 1391، صفحه 5-30

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمد رنجبر حسینی