نویسنده = صمدی فروشانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ادراک کلی و جزئی و مدرک آنها در دیدگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1391، صفحه 21-32

یارعلی کرد فیروزجایی؛ محمدرضا صمدی فروشانی