نویسنده = نصرتی،، شعبان
تعداد مقالات: 1
1. نمابرداری شناختی در مفهوم سازی قرآنی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 39-62

شعبان نصرتی،؛ محمد رکعی