نویسنده = فرضعلی،، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحقیق پذیری زبان مناجات

دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 63-84

فاطمه فرضعلی،؛ شراره سادات سرسرابی