نویسنده = معصومی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. چندجهانی در فیزیک و تبعات فلسفی آن

دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 157-210

سعید معصومی