نویسنده = رهبر،، حسن
1. مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا

دوره 14، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 31-50

حسن رهبر،؛ عبدالحسین خسروپناه