نویسنده = میرزابابایی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. گونه های تقابل واژگان در کاربست قرآنی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1393، صفحه 1-28

سیدمهدی میرزابابایی؛ علیرضا قائمی‏ نیا