نویسنده = ترکش‎دوز، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. نقد هگل بر شک‎انگاری هیوم

دوره 15، شماره 60، زمستان 1393، صفحه 65-86

عبدالله نصری؛ امیرحسین ترکش‎دوز