نویسنده = translator، translator
تعداد مقالات: 4
1. بیان پذیری مشاهده‌ های عرفانی

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 5-40

سید یدالله یزدان‌پناه


2. Abstracts

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 219-229

translator translator


3. Abstract

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 1-10

translators translator


4. ترجمه چکیده ها

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 2-10

گروه مترجمان