نویسنده = غلامی، طیبه
1. نقش معرفت­ شناختی حافظه

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 125-156

طیبه غلامی؛ زهرا خزاعی