نویسنده = پورحسن، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت‌های پژوهشی لائودن

دوره 16، شماره 61، بهار 1394، صفحه 87-114

زهره عبدخدائی؛ قاسم پورحسن؛ حسین کلباسی اشتری